The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Svårt hjärntrauma aktiverar vilande kroppsegna retrovirus i hjärnan

Single-cell illustration

I en studie ledd från Lunds universitet kan forskarna för första gången visa att traumatiska hjärnskador aktiverar vilande endogena retrovirus som under årmiljonernas gång infogats i människans DNA.

Att dessa aktiveras kan vara drivande för att starta en inflammation som förvärrar hjärnskadan. Studien är publicerad i Cell Reports.

Läs artikeln här:

Single-cell transcriptomics of human traumatic brain injury reveals activation of endogenous retroviruses in oligodendroglia
Cell Reports, 14 november 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.113395