The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Dagens Nyheter: Nya behandlingar för sjukdomar som tidigare var omöjliga att bota

DN

"Tack vare ny teknik har Storbritannien precis godkänt en behandling som botar två genetiska sjukdomar. Nu ligger vägen öppen för att behandla andra sorters lidande."

"– Vi kommer att kunna utveckla botande behandlingar för många ovanliga sjukdomar som inte går att bota i dag, säger Johan Jakobsson."

För att läsa artikeln, vänligen gå till Dagens Nyheter: https://www.dn.se/varlden/nya-behandlingar-for-sjukdomar-som-tidigare-var-omojliga-att-bota/