The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Outforskat DNA förklarar skillnaden mellan människa och schimpans

chimpanzee_mostphotos

Läs här om vår forskning om en tidigare förbisedd del i vårt DNA, så kallat icke-kodat DNA.

Vårt DNA är mycket likt schimpansens, som evolutionärt är vår närmaste levande släkting. Nu har stamcellsforskare i Lund hittat en tidigare förbisedd del i vårt DNA, så kallat icke-kodat DNA, som tycks bidra till en skillnad som trots alla våra likheter kan förklara varför våra hjärnor fungerar olika. 

Läs hela artikeln här: Outforskat DNA förklarar skillnaden mellan människa och schimpans | Lunds universitet